Welkom op Kinderboerderij De Hertenkamp Hilversum Geitjes knuffelen Herten Weide Pauwen

Preventie- en veiligheidsbeleid

Stichting de Kinderboerderij, beter bekend als Kinderboerderij de Hertenkamp in Hilversum, biedt kinderen en oudere bezoekers gratis de gelegenheid in contact te komen met en te verblijven tussen diverse (boerderij)dieren. Daarnaast is er voor de kinderen ook een speeltuin.

Het dagelijkse werk op de kinderboerderij wordt aangestuurd door de beheerders: een professionele staf van drie personen. Zij geven leiding aan zogeheten zorg-medewerkers (mensen die via een zorgorganisatie bij de kinderboerderij dagbesteding krijgen), stagiairs en aan vrijwillige medewerkers.

Veilig en gezellig
Stichting de Kinderboerderij wil medewerkers en bezoekers een veilig verblijf- en speelklimaat aanbieden door actief beleid te voeren op het voorkomen van ongewenst gedrag.
Hiervoor zijn de volgende maatregelen ingevoerd - klik op de link voor een .pdf document:
- Stichting de Kinderboerderij hanteert een Aannamebeleid.
- Stichting de Kinderboerderij hanteert een gedragscode, de Gedrags- en huisregels.
- bestuursleden, medewerkers, stagiairs en (volwassen) vrijwilligers beschikken over een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).
- Stichting de Kinderboerderij heeft een extern vertrouwenspersoon aangesteld: de contactgegevens staan vermeld in de Gedrags- en huisregels.
- in het bestuur zijn twee leden specifiek belast met het toezicht op het preventie- en integriteitsbeleid: Marijke Koeman of Ellen van der Ros (marijkekoeman@gmail.com en ellenvdros@gmail.com).
- Daarnaast is er een code opgesteld ten aanzien van Beleid Veiligheid, Huiselijk Geweld en (Kinder)Mishandeling, in het kader van de dagbesteding aan zorgmedewerkers.
- Voor medewerkers die via de WMO werkzaam zijn bij de kinderboerderij, volgen we de procedure zoals deze is voorgeschreven door de organisatie. Zie https://www.wmotoezichtgv.nl/toezicht-wmo/

 

Maak je website met Websitemachine.nl