Welkom op Kinderboerderij De Hertenkamp Hilversum Geitjes knuffelen Herten Weide Pauwen

Geschiedenis

Het van oorsprong gemeentelijke hertenkamp bestaat reeds sinds 1939, dankzij de families Waller-Cock en Duwaer, destijd bewoners van de Ceintuurbaan. Weduwe Waller-Cock was in juli 1937 bereid om tegen een geringe vergoeding een stuk grond af te staan aan de gemeente met de garantie dat het uitzicht vanaf de Centuurbaan richting Laren gehandhaafd bleef.

Daartoe is via een servituut bedongen dat het terrein uitsluitend tot park of hertenkamp mocht worden ingericht. Het hertenkamp werd aangelegd als werkverschaffingsproject. Naar aanleiding van de opmerking van het Rijk dat het geplande hertenkamp wel wat aan de kleine kant was, heeft de gemeente actief verdere gronden aangekocht, waarmee financiële steun van het rijk veilig werd gesteld. Ook de provincie was bereid een bijdrage (met verhoging vanwege de uitbreiding) te verstrekken zodat de gemeente slechts globaal één derde van de aanleg- en arbeidskosten behoefde te dragen. Er is toen een eenvoudig hertenverblijf aangelegd. Pas later is dit aangepast en vergroot.

De stal die tegenwoordig dienst doet als geitenstal is een ontwerp van de stadsarchitect W.M. Dudok. Halverwege de jaren ’80 werd het voortbestaan van de inmiddels tot kinderboerderij uitgegroeide voorziening door gemeentelijke bezuinigingen bedreigd. Via de “Vereniging Vrienden van de Kinderboerderij” is er op 13 juli 1984 een stichting opgericht die de explotatie van de kinderboerderij op zich heeft genomen, met als doel de continuïteit van de kinderboerderij te waarborgen. En langzamerhand begon ook het dierenbestand uit te breiden met een paar kippen, schapen, en geiten.

Sinds 1 mei 1985 bestaat er een beheerovereenkomst tussen de gemeente Hilversum en de stichting waarin het dagelijkse onderhoud van terrein en opstallen, de verzorging van de dieren en het zorgdragen voor een evenwichtige samenstelling van de levende have zijn geregeld. Met betrekking tot het dagelijkse onderhoud neemt de gemeente het groot onderhoud voor haar rekening en de stichting het dagelijkse, kleinere onderhoud.
Vanaf 1985 is de stichting in staat geweest om de exploitatie op een goede manier voort te zetten. Hierbij geholpen door hulp van derde die tijd en/of geld beschikbaar stelden om de boerderij te blijven onderhouden en verbeteren.
Na 1992 is de Stichting zelfs in staat gebleken om naast de bedrijfsvoering vernieuwingen of aanpassingen uit te voeren en de steeds ouder wordende , bestaande bouw waar nodig op te knappen. Voorbeelden van uitbreiding zijn de hooiberg, een voerhok, de veldschuur, de voliéres, het kantoor en ook de varkens- en paardenstal en kippenhok, en andere bijkomende zaken zoals een mestpat en vijver. Dit alles betaald uit bijdragen van fondsen, giften en diverse legaten.

Het feit dat er met regelmaat legaten/schenkingen worden toegekend, bevestigen het belang dat bewoners/bezoekers hechten aan het voortbestaan van de kinderboerderij. De meerwaarde van de kinderboerderij voor Hilversum is naast de gratis toegang, de hoge bezoekersaantallen, de verzorgende groenfunctie voor de omgeving, ook de educatieve functie en de zorgfunctie. Jaarlijks bezoeken ca.60 schoolklassen de kinderboerderij en tevens zijn er enkele mensen met een beperking werkzaam op de boerderij. Het aantal dieren op de kinderboerderij is fors gestegen, evenals de diversiteit van de dieren. Maar de herten vormen nog altijd een groot maar ook belangrijk deel van de kinderboerderij.

Nóg meer geschiedenis vind je in dit artikel van onze buurtvereniging Trompenberg Oost.

Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl