Welkom op Kinderboerderij De Hertenkamp Hilversum Geitjes knuffelen Herten Weide Pauwen

Giften aftrekbaar - ANBI gegevens


Wist u dat uw gift aan de Kinderboerderij fiscaal aftrekbaar is? Jawel!

Sinds 2007 is de Kinderboerderij door de Belastingdienst aangemerkt als "een algemeen nut beogende instelling", een ANBI dus. En dan kunnen zowel gewone giften als periodieke giften worden meegenomen in uw belastingopgave als aftrekbare post. Daarvoor heeft u ons RSIN nummer nodig. Dat is 008511986.

Meer ANBI gegevens vindt u hier.

Wie wil schenken, wil natuurlijk weten hoe de organisatie er voor staat. Hier vindt u onze gegevens van de afgelopen jaren. Klik op de links?

Zie hier de gegevens over 2023?

En verder: een terugblik op 2022, winst en verlies 2022 en de balans
en een terugblik op 2021, winst en verlies 2021 en de balans.
Dan - natuurlijk - het beleidsplan voor de komende jaren!
En trends in inkomsten en uitgaven over de laatste 10 jaar.
Verder: een overzicht van uitgaven en inkomsten over 3 jaar, gegroepeerd naar hoofdonderwerp.
Dan... het verplichte belastingformulier...

Exploitatie 2020, Exploitatie 2019, Exploitatie 2018, Exploitatie 2017, Exploitatie 2016, Exploitatie 2015, Exploitatie 2014, Exploitatie 2013, Exploitatie 2012

Maak je website met Websitemachine.nl