Welkom op Kinderboerderij De Hertenkamp Hilversum Geitjes knuffelen Herten Weide Pauwen

Dierenwelzijnsbeleid


Stichting De Kinderboerderij stelt zich ten doel kinderen te leren begrip- en respectvol om te gaan met (huis)dieren en de natuur.

Daartoe expoiteert de Stichting De Kinderboerderij een kinderboerderij, die zeven dagen per week bezocht kan worden: gratis, zodat kinderen uit alle lagen van de bevolking drempelloos toegang hebben.

De populatie van de Kinderboerderij omvat dieren waarmee kinderen in het dagelijks leven worden geconfronteerd: van 'huis'dieren als cavia's, konijnen en volièrevogels, tot vrijlopende viervoeters als pony's of schapen (en in het geval van Kinderboerderij De Hertenkamp – bij contract met de gemeente Hilversum - herten). Wilde of exotische dieren horen niet thuis op De Kinderboerderij.

De Kinderboerderij stelt zich ten doel kinderen in contact te brengen met dieren in alle leeftijdscategoriën. Op de Kinderboerderij kan kennis worden genomen van de levenscyclus: van geboren worden tot ouderdom – in goede gezondheid.
Er wordt niet gefokt voor gewin.

Wanneer een dier gaat lijden onder ouderdomsverschijnselen, wordt altijd overlegd met een dierenarts en wordt besloten tot de meest 'humane' en milieuvriendelijke oplossing. Het besluit ligt bij de staf.

Bij het ontstaan van onevenwichtige populaties (teveel mannelijk/vrouwelijk nageslacht) wordt ingezet op onderlinge ruil met/afstand doen aan andere kinderboerderijen. In uitzonderlijke gevallen kan ook worden besloten te verkopen aan commerciële partijen (boerenbedrijven), maar nooit met winstoogmerk.

De dieren worden dusdanig ondergebracht dat zij hun natuurlijke gedrag kunnen volgen, met voldoende ruimte en aandacht.

Dieren die in groepsverband leven, zullen altijd in groepen gehouden worden. Wanneer een sociaal dier zijn of haar partner verliest, zal op snelle termijn vervangend gezelschap gevonden worden.

De Kinderboerderij zorgt niet alleen voor veiligheid en gezondheid (hygiëne) voor de bezoekers, maar ook voor de (dieren)bewoners.
Er is een entings- en controlemechanisme waarmee in overleg met de dierenarts de gezondheid van de dieren op peil wordt gehouden.

Er wordt zoveel mogelijk op toegezien dat de dieren niet worden bijgevoerd door bezoekers. Door middel van voorlichting (ook aan de hekken) en het beschikbaar stellen van verzameltonnen, wordt geprobeerd te voorkomen dat de dieren ander/teveel voer krijgen dan goed voor hen is.

Er wordt gezorgd dat de dieren een veilige plek hebben waar ze kunnen overnachten (beveiliging terrein tegen indringers: hekwerk, prikkeldraad, automatische belichting etc).

De Kinderboerderij onderhoudt goed contact met de gemeentelijke buurtcoördinator en de wijkpolitie zodat in voorkomende (onveiligheids)gevallen snel actie kan worden ondernomen.

 

 

Vastgesteld op 12 september 2016.

Maak je website met Websitemachine.nl