beleid mishandeling

Beleid Huiselijk Geweld en (Kinder)Mishandeling van

Stichting De Kinderboerderij gevestigd te Hilversum

 

Inleiding

Huiselijk geweld en/of (kinder)mishandeling binnen een gezin en/of organisatie zijn al jaren een speerpunt van justitie. Gemeentes in Nederland hebben dit speerpunt gedelegeerd aan organisaties die kwetsbare medewerkers onder hun hoede hebben dan wel een dagbesteding aanbieden.

 

Stichting De Kinderboerderij (hierna: de stichting) biedt dagbesteding aan mensen met een beperking (hierna: zorgmedewerkers). Dit doet zij gedelegeerd voor organisaties als Sherpa, Philadelphia en gemeentes in en rond Hilversum in het kader van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) (hierna: de zorgorganisaties).

Hiervoor is het noodzakelijk beleid te formuleren omtrent de per 1 januari 2019 verplichte meldcode huiselijk geweld en (kinder)mishandeling. Onder huiselijk geweld valt ook ouderenmishandeling. Om het beleid uit te voeren moet een (functie van) aandachtsfuntionaris worden benoemd.

 

Beleid aandachtsfunctionaris

De stichting is een plat gelaagde organisatie, bestaande uit een (eind)verantwoordelijk bestuur en een team van beheerders. Als kleine organisatie benoemt de stichting de aandachtsfunctionaris als volgt. De verantwoordelijkheid van de beheerders voor de zorgmedewerkers is beperkt tot het aantal uren dat zij in het kader van de dagbesteding werkzaam zijn bij de stichting. Zij worden tijdens hun dagbesteding begeleid door de beheerders van de stichting die allen de functie van directe aandachtsfunctionaris hebben. De overige, indirecte taken van de aandachtsfunctionaris liggen bij de zorgorganisaties zelf.

 

Gelet op de samenstelling van de organisatie van de stichting en de gedelegeerde taken, kent de stichting geen aparte indirecte aandachtsfunctionaris of uitvoerend medewerker[1]. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de melding van strafrechtelijke misstanden. De beheerders zijn direct verantwoordelijk voor het deel van de dagbesteding van de zorgmedewerkers. De zorginstanties zelf zijn verantwoordelijk voor hun deel van de begeleiding van de zorgmedewerkers bij de stichting.

 

Het organigram van de aandachtsfunctionaris ziet er als volgt uit:

 

Bestuur van de stichting

Algemene verantwoordelijkheid aandachtsfunctionaris

 

Het bestuur is (eind)verantwoordelijk voor de taken van de beheerders

 

Het bestuur is NIET (eind)verantwoordelijk voor de taken van de (begeleiders van) zorginstanties

Beheerders van de Stichting

Dagelijkse leiding dagbesteding aan zorgmedewerkers

 

(Begeleiders) Zorgorganisaties

Begeleiding vanuit zorgorganisatie en/of begeleiding

 

De melding van huiselijke geweld en (kinder)mishandeling is, in het algemeen, geregeld in landelijke wetten en protocollen en strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht. Daarmee is het een plicht voor elke burger en/of organisatie strafrechtelijke misstanden in dit kader bij justitie te melden, zo ook voor de stichting.

Mocht er binnen of buiten de stichting sprake zijn van (vermoedelijke) strafrechtelijke misstanden met betrekking tot (zorg)medewerkers in dit kader, dan wordt een dossier opgebouwd, conform de landelijke richtlijnen, met betrekking tot signalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld en/of (kinder)mishandeling.[1] Zie: Reader LVAK Training Aandachtsfunctionaris Ouderenmishandeling/Huiselijk Geweld, hoofdstuk 2.

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

28.11 | 15:27

Hallo kinderderboerderij,

Is het mogelijk voor een verjaardagsfeestje op woensdag 2 januari?

Groet Semra

...
21.09 | 11:57

U kan het beste even een mail sturen naar kibohsum@kpnmail.nl

...
20.09 | 18:22

adreswijziging doorgeven hoe gaat dat?

...
10.07 | 13:14

Hallo, zou u ons hierover even willen bellen a.u.b.

...
Je vindt deze pagina leuk